Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Днешните младежи са утрешните лидери

На 7 октомври 2014, вторник, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова участва като говорител в събитието „Как Европа да възстанови доверието на младежта“, организирано от Младите европейски федералисти и организацията „Европа напред“.

Българският евродепутат започна своето изказване в дебата с няколко въпроса към публиката: „Колко от вас са предприемачи? А колко от вас са се възползвали от Гаранцията за младежта?“ С това кратко импровизирано запитване Ева Паунова инициира динамична дискусия с присъстващите относно ефективността на европейските политики и националните практики за подкрепа на младежта. Тя подчерта, че самите млади хора трябва да бъдат тези, които проактивно определят посоката на политиката.

Говорейки за младежката безработица, която беше една от основните теми на дневен ред, българският евродепутат за пореден път подчерта ключовата роля на предприемачеството за справянето с този проблем. „Нека спрем да се боим от възможността за провал. Трябва ни едно младо поколение, което е креативно и дейно; което има самочувствието и използва капацитета си да гради.“ Г-жа Паунова пое ангажимент да насърчава обществения дебат за конкретните стъпки, които могат да осигурят благополучието на младото поколение. Една от тях е образователната реформа, която въвежда професионални стажове като задължителна част от всеки учебен план.

Българският евродепутат даде публикацията на Младите европейски федералисти „Европа, която младите хора искат“ като пример за идеен и съдържателен проект, стимулиращ така нужната обществена дискусия по темата. Ева Паунова също насърчи повече млади хора да комуникират своите предложения ясно и отчетливо и по този начин да бъдат двигател за съществена политическа промяна.

Широкият спектър от теми на дебата включваше изменението на климата, образованието, социалните права на хората. В събитието взеха участие и евродепутатите Брандо Бенифей (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент), Тери Рейнтке (Група на Зелените/Европейски свободен алианс) и Елеонора Форенза (Конфедеративна група на Европейската обединена левица).