Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) към номинирания за заместник-председател на ЕК и комисар за еврото и социалния диалог Домбровскис: Не на Европа на две скорости!

Всички страни-членки трябва да участват равноправно във вземането на решения относно икономическата и финансовата политика на ЕС, независимо от това дали са част от Еврозоната. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова, която отправи въпрос към номинирания за заместник-председател на ЕК и комисар за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис (Латвия) по време на изслушването му в Европейския парламент в понеделник, 6 октомври.

В своето изказване, единственият български представител в Комисията за икономически и парични въпроси на ЕП подчерта, че много от политиките за Еврозоната засягат икономиките и на останалите европейски страни. Ето защо тенденцията за „Европа на две скорости“ е притеснителна, особено в контекста на финансовата и икономическа криза, която е засилила разделението между държавите приели общата валута и останалите членки.

„До момента имаме противоречив опит с различните законодателни инициативи на европейско ниво. Някои от тях, като Единният надзорен механизъм, оставят отворена вратата за участие на държави извън еврозоната, докато други ги изключват от процеса на вземане на решения.“ Така се стига до противоречива ситуация, в която задълбочената интеграция на страните от Еврозоната води до фрагментност в Съюза като цяло.

В отговор на апела от страна на Ева Паунова за справяне с този проблем, Валдис Домбровскис потвърди, че икономическата и пазарна политика на ЕС трябва да се осъществява на общоевропейско ниво. Той също посочи, че Еврозоната ще продължи да се разширява, с което ще се засили и синхронизацията на политики и практики в Съюза.

Латвия е част от Еврозоната от 1 януари 2014 година.Според българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова, опитът на тази страна-членка предоставя добър пример за България по отношение на справянето с подобни предизвикателства. Стартирането на механизма за интеграция към Европейския банков съюз е една от стъпките, която страната ни е предприела в тази насока. Единният механизъм за справяне с проблемни банки ще бъде в допълнение към Единния надзорен механизъм, от който трябва да станем част преди присъединяване към Еврозоната.