Ева Паунова: ЕС предоставя милиони за запазването на културното наследство

Европейската комисия е предприела редица програми и действия, насочени към подкрепа на културното наследство на държавите членки, включително и на България. Това стана ясно от писмен отговор от страна на институцията на въпрос от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова. „Гражданите ни апелираха да научим дали Комисията има интегриран подход към опазването и реставрацията на историческите обекти и финансирането на висококачествен културен туризъм. Стана ясно, че Европа е заделила милиони евро за проекти, по които наши фирми в сферата на туризма и културата могат да кандидатстват“, отбеляза българският евродепутат.

В отговор на запитването на Ева Паунова, Комисията подчерта, четя редовно предоставя безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на развитието и насърчаването на европейските културни маршрути, като например чрез програма „Хоризонт 2020“. Общият бюджет за културно наследство през първите години на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014 – 2020г. е от порядъка на 50 милиона евро годишно. Фирми могат да кандидатстват за финансиране по туристически и културни проекти и по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която заделя над 100 млн. евро за съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

В допълнение, Комисията постоянно си сътрудничи със Съвета на Европаи ЮНЕСКО, за да се насърчи културното наследство като фактор за по-нататъшното развитие на устойчив и висококачествен туризъм.

Повече информация за различните възможности за финансиране в сектора можете да намерите в „Ръководство за финансирането от ЕС в туристическия сектор“. То е достъпно тук: http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/rakovodstvo_eu_projects_2014-2020.pdf