Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): 200 млн. лева кредитиране с европейски гаранции за малките и средни предприятия в България

„Планът Юнкер започва да оказва подкрепа на българската икономика със споразумението между СИБанк и Европейския инвестиционен фонд в рамките на програмата COSME. Двеста милиона лева кредитиране ще бъдат отключени за малкия бизнес в България благодарение на гаранции от Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) и финансовата подкрепа на Европейската комисия.“ Това обяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на бизнес форума „София – град на новите технологии и новите възможности“. В събитието, което се състоя в петък, 9 октомври 2015 г., участваха кметът на столична община Йорданка Фандъкова, председателят на Предприемачи-ГЕРБ Валя Чилова и редица представители на бизнеса.

„Това е едно от първите споразумения между търговска банка и ЕИФ в рамките на програмата COSME, което ще доведе до осезаеми облекчения за малките и средни предприятия у нас“, отбеляза Ева Паунова в своето изказване. Според нея най-големите поражения от кризата в Европа са били ударът върху инициативата на хората, както и сривът на доверието, което блокира предоставянето и достъпа до кредит за бизнеса. Инструментът, с който се улеснява финансирането за малките и средни предприятия, на практика цели да върне увереността, инициативата и доверието в икономиката.

Гаранционното споразумение между СИБанк и ЕИФ е една от първите стъпки към осъществяването на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). Фирмите ще могат да кандидатстват по програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) пред самата банка, като финансирането ще се осъществи с помощта на подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Споразумението създава гаранционен механизъм, благодарение на който МСП ще имат достъп до 200 млн. лева в рамките на следващите 3 години. Основното облекчение за бизнеса е, че благодарение на подкрепата на ЕИФ и гаранциите, предоставени от Европейския фонд за стратегически инвестиции, кандидатите за финансиране не трябва да предоставят на банката пълно обезпечение за сумата, която искат да заемат.

„Този първи за България проект, свързан с Плана за инвестиции за Европа, показва и неговата същност“, смята Паунова. Според евродепутата е показателно, че проектът е насочен към малките и средни предприятия, които са гръбнак на всяка нормална икономика. „Очакваме скоро повече банки да могат да се възползват от гаранционния механизъм на ЕИФ, с което да повишим нивото на инвестиции за бизнеса у нас“, заяви Ева Паунова.

………………….

Как функционира гаранционният механизъм?

При традиционните заеми кандидатстващото предприятие трябва да предостави на банката актив на стойността на изискания кредит, който служи като гаранция при фалит. Това изискване е една от основните пречки на МСП при кандидатстването за финансиране, защото малкият бизнес и стартиращите компании рядко разполагат с активи на висока стойност. След сключеното споразумение предприятията могат да кандидатстват по програмата COSME към СИБанк, като ЕИФ ще преодоставя гаранция за бизнеса (поемайки 50% – 60% от обезпечението). В този случай, предприятие, кандидатстващо за заем от 100 000 лв., трябва да разполага а актив на стойност 50 000 или 40 000 лв., с което осигуряването на заем става много по-лесно за малкия бизнес.

Какъв е процесът на кандидатстване?

Малките и средни предприятия кандидатстват към банката (в случая СИБанк), като представят своя проект.

Програмата COSME служи за рамка при оценката на проекта и възможността за финансиране.

Банката (СИБнанк) предоставя кредит на МСП. СИБанк ще финансира над 1000 МСП на обща стойност 100 млн. евро при намалени изисквания за обезпечаване чрез гаранционния инструмент, управляван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Европейският Инвестиционен Фонд предоставя гаранция за кредита, като поема част от риска (обезпечението).

Европейският фонд за стратегически инвестиции поема финансирането на гаранцията (около 50% – 60%) при фалит и невъзможност за покриване на задълженията. Той е основният двигател на Плана за инвестиции за Европа и в случая помага на програмата COSME да мобилизира кредити и капиталови инвестиции за МСП в Европа.