Здравейте

Благодаря Ви, че посещавате моята страница и се интересувате от работата ми.

Фокусът на работата ми е насочен към три приоритета: по-качествено образование, повече възможности за предприемачите и технологии.

За eдин страстен европеец като мен тези теми са решаващи, за да може континентът ни да продължи пътя си на просперитет.

Oт юли 2014 г. съм част от Европейския парламент като представител на партия ГЕРБ и Европейската народна партия. Член съм на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO), както и на Делегациите за връзки с Китайската народна република и САЩ. Също така съм единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси (ECON).

Ежедневно съм посветена на трите приоритета на работата ми – не само в Парламента и с постоянни пътувания и срещи – а и с конкретни проекти. Eто защо ангажираността по моите приоритети ме отвежда в България, Брюксел, Страсбург и в цяла Европа.

Парламентарната ми работа също е насочена основно върху тези три теми. Пoдкрепям законодателната работа по Стратегията за единен цифров пазар и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е важна част от плана „Юнкер” за икономическо възстановяване на Европа. Работя активно и за развитието на умения на ХХI в. и на технологичните иновации във финансовите услуги.

Защо точно тези три приоритета? За мен те са тясно свързани. Смятам, че най-ценната валута за просперитета на Европа са квалифицираните граждани. Именно качественото образование изгражда активни и прогресивни европейци. Te от своя страна са двигателят за икономическото развитие. По-добрата среда за бизнеса ще даде повече възможности за предприемачи на различни нива и ще помогне Европа да стане по-конкурентоспособна и да създава работни места. Същевременно чрез технологиите можем да ускорим тези процеси и да умножим възможностите пред икономиката.

За да има работата ми истинско влияние върху тези процеси, съм активна в конкретни проекти със съмишленици и партньори от цяла Европа. Mрежата Образование България 2030, EU Code Week и предстоящите срещи като част от Invest BG Tour са такива примери. С целите на конференциите Mоята мечта за България и #Regulation4Innovation можете да се запознаете тук.

Разбира се, всички тези дейности, а и всички предизвикателства пред Европа имат нужда от помощта на гражданите. Вярвам в потенциала на нашите над 500 милиона съграждани.

Благодаря на екипа ми, партньорите и съмишлениците в различните каузи. Вашето доверие и вдъхновяващи идеи са истинска движеща сила.

Ваша,
Ева Майдел

Разгледайте докладите за работата ми през 2018 г., 2017 г2016 г. и 2015 г.
Запознайте се в детайли с парламентарната ми дейност.