ОБ2030: Ясни индикатори за повишаване качеството на образованието в България

Първата работна среща на съмишлениците в инициативата Образование България 2030 (ОБ2030) се проведе в четвъртък, 18 юни 2015г., в град София. ОБ2030 е неформално обединение от активни организации и личности, които ще предприемат конкретни стъпки за повишаване качеството на образованието у нас в рамките на следващите 15 години.

„С ОБ2030 ще работим за ясно определени цели – българските ученици да имат достъп до равни възможности, да демонстрират високи резултати на национално и международно ниво, всеки да има завършено поне средно образование и да напуска училище с добри перспективи за кариерно развитие”, отбеляза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова, представяйки визията на обединението.

Дискусията по време на първата работна среща се фокусира най-вече върху основните индикатори за подобряване качеството на образованието, които ще бъдат проследени през следващите 3 до 5 години. Някои от тях са модернизация на учебния процес, понижаване броя на функционално неграмотни и отпаднали ученици, повишаване престижа на учителската професия, използване на електронните технологии. „Особено важно е училищата да изграждат уменията, изисквани от професиите на бъдещето, като например дигитална грамотност, предприемчивостта и лидерските умения”, подчерта Ева Паунова, която е посланик на инициативата на Европейскта Комисия за електронни умения.

Участниците в обединението ще предложат стъпки за постигане на напредък по различните индикатори. Конкретните последващи действия на ОБ2030 ще бъдат представени през септември 2015 г. На работната среща присъстваха представители на кабинетите на вицепремиерите Томислав Дончев, Ивайло Калфин и Румяна Бъчварова,  евродепутатите Филиз Хюсменова, Георги Пирински, Светослав Малинов, Столична Община, Министерството на Образованието, Национална мрежа за децата, Институт за прогресивно образование, ЧЕЗ България, UNICEF, Хюлет-Пакард, Nestle България, Microsoft България и др.

Инициативата Образование България 2030 беше стартирана на 16 април 2015г. с подкрепата на заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, кмета на град София Йорданка Фандъкова, евродепутатите Ева Паунова, Георги Пирински, Филиз Хюсменова, Светослав Малинов, заместник-министър председателите Ивайло Калфин и Томислав Дончев.