Най-престижният Брюкселски изследователски институт за икономически политики дава България за добър пример за фискална политика

„България е дадена като пример за ефективни фискални политики от най-престижния брюкселски институт за икономически разследвания. Трябва да продължаваме да се придържаме към това отговорното икономическо управление, благодарение на което страната ни е посочвана като образец за успешни реформи.“ Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по повод статия на „Брюгел“, която сравнява опита на България и Гърция преди и по време на финансовата криза и анализира способността на страната ни да се справи с възникналите предизвикателства.

 

Според белгийския аналитичен център, в България и Гърция са били на лице подобни условия в началото на кризата, но двете страни са се справили по различен начин с финансовите затруднения. Например, те са имали сходен дефицит по текущата сметка, но докато в България той е бил резултат от чуждестранни инвестиции, в Гърция той се е дължал на безразсъдното теглене на заеми от страна на правителството. В този смисъл, основната разлика между двата случая е стабилността на фискалната политика.

 

В своя анализ „Брюгел“ посочва, че за разлика от Гърция, България е действала като бюджетно дисциплинирана страна по време на кризата. В условията на глобална несигурност и резки промени в капиталовите пазари, доходността по дългосрочните държавни ценни книжа на страната ни е останала стабилна. Също така, положителните тенденции при управлението на държавния дълг са позволили поддържането на оптимална цена на финансирането на държавата, докато при нашата съседка липсата на доверие във финансовите пазари и повишената доходност по суверенните дългове са довели до срива на БВП.

 

„Като цяло разликите във фискалното управление за оставили своя отпечатък върху БВП: БВП на Гърция на глава от населението в момента е същият като през 1999 г. след срив от 25% от началото на кризата. За разлика от Гърция, България сега е около 8 процентни пункта над нивото от 2008 г. и доходът на глава от населението се е удвоил от 1999 г. насам.“, посочва изданието. Според белгийския изследователски институт това сравнение показва, че не трябва да се увеличава скоростта на фискална консолидация по време на криза. Вместо това, когато институциите са слаби, е важно една страна да бъде особено предпазлива в макроикономическото управление. Гърция е пример за първия сценарии, за България – за втория.

 

„Отговорната макроикономическа и фискална политика помогна на България да спечели доверието на инвеститорите и да обслужва държавния си дълг на възможно най-ниска цена. Това предоставя добри условия за настоящи и бъдещи инвестиции, които, стига да бъдат продуктивни, ще спомогнат за балансирането на бюджета и ще повишат нивата на икономически растеж.“ Това коментира българският евродепутат Ева Паунова във връзка с икономическото представяне на страната ни и дългосрочните перспективи за развитие.