Eвродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и Емил Радев защитиха достъпа до книги на хората с увредено зрение

В сряда, 29 април 2015 г., евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и Емил Радев защитиха достъпа до книги на хората с увредено зрение по време на обсъждане в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Въпросът за ратификацията на Маракешкия договор относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение бе повдигнат от Комисията по правни въпроси на ЕП.

 

„Наложително е незрящите хора, лицата с увредено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали да имат същия достъп до печатни материали както другите граждани, за да могат пълноценно да участват в обществения живот. Липсата на книги в достъпен формат е истинска бариера за образование и заетост за слепи и хора с увредено зрение“, заяви Емил Радев.

 

Според Ева Паунова наше задължение е да спомогнем за максималната адаптация към нормалния ритъм на живот на хората с увредено зрение. „Ускоряването на ратификацията от Европейския съюз на Договора от Маракеш е приоритет за правителството на България, както и за правителствата на останалите държави-членки на ЕС. Затова вярвам, че усилията в тази посока са очаквани както в политическия, така и в гражданския сектор“, допълни тя.

 

Ратификацията на Маракешкия договор ще позволи на хората с увредено зрение да се ползват от свободата на изразяване и правото на образование. Съветът на ЕС изрази подкрепата си за Маракешкия договор, като още на 14 април 2014 г. прие решение, с което одобри подписването му от името на Европейския съюз. Въпреки това все още продължава анализа на предложението за сключването на договора.