Кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Ева Паунова: България трябва да има дългосрочна визия за реализиране на националните ни приоритети

На 21-ви май кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ Ева Паунова и депутатът Светослав Иванов се срещнаха с представители на малкия и среден бизнес в столичния квартал Овча Купел.

По време на срещата, предприемачите споделиха за пречките, пред които е изправен техният бизнес. Много от тях изказаха притеснения от тромавата администрация, липсата на работна ръка и квалифицирани кадри. Представителите на бизнеса изразиха и съжаление, че им липсва информираност относно достъпа до европейски средства за развитието на тяхната дейност и пряк контакт с институция, която да ги напътства при кандидатстване по програмите за финансиране на ЕС.
Относно проблема с липсата на квалифицирани кадри, Ева Паунова наблегна, че е необходима цялостна реформа в образованието. „Важно е не само да произвеждаме отличници, а млади хора с развита аналитична, критична и креативна мисъл. С бърза мисъл, които да имат ясна стретегия как да постигнат целите си. Кадри, които са нужни на бизнеса, а това може да стане само чрез съвместна работа между институциите, учебните заведения и представителите на бизнеса.“
Във връзка с финансирането от ЕС, Ева Паунова спомена редица европейски програми за безвъзмездна помощ от Европейския съюз, като например програми свързани с развитието на конкурентноспособността и иновациите, мобилността и обучението на работниците. „Европа ни дава програми и проекти, но ние трябва да изградим стратегия, трябва да имаме визия как да реализираме националните ни приоритети“, сподели кандидатът за евродепутат.
Тя също така изрази желание за в бъдеще да организира среща между българските предприемачи и представители на европейските институции и експерти в сферата на малките и средни предприятия, с цел да се обмени опит и да се създадът контакти.