Ева Паунова посети център за хора със зрителни увреждания в София

В сряда, 21 май, Ева Паунова посети центъра за хора със зрителни увреждания в столичния квартал Люлин.Организираното от Съюза на слепите в София събитие включи посещение на  фабрика за производство на филтри за климатични системи, където работят хора със зрителни проблеми. Работните условия в тази фабрика са специално пригодени за нуждите на незрящите, което позволява успешното и безопасно извършване на всички дейности от производствения процес. Ева Паунова отбеляза, че служителите на това предприятие, които сами имат здравословни проблеми,от своя страна „се грижат за здравето на другите като произвеждат системи пречистващи въздуха.”Асен Алтънов, председател на ССБ, изрази своята благодарност към подкрепата, която ПП ГЕРБ е оказвала и ще оказва в бъдеще, за да могат жителите на комплекса на слепите да живеят и работят в една по-добра среда.
Ева Паунова, заедно с кмета на район Връбница Младен Младенов, кмета на район Люлин Милко Младенов и депутата Красимир Ципов, също посетиха блоковете в центъра за хора със зрителни увреждания. Те разговаряха с жителите за техните проблеми и искания, като Ева Паунова разясни как европейските програми могат да бъдат използвани, за да се финансират проекти в центъра. Представителите на местната власт, от друга страна, поеха ангажимент да подкрепят исканията на слепите хора относно подобряване на инфраструктурата в района на центъра.Ева Паунова посети център за хора със зрителни увреждания в София