Какво предвижда ЕК относно бъдещето на българския културен туризъм, попита Ева Паунова

Ева Паунова се обърна към Европейската комисия с въпрос относно плановете на ЕС за координацията на цялостен и интегриран подход към опазването и възстановяването на европейските исторически паметници и обекти. „Как действа планът на Комисията за финансиране на по-нататъшното развитие на устойчив, отговорен и качествен културен туризъм?“, попита още евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП.

В своето писмено обръщение, Ева Паунова се позова на Венецианската харта за консервация и реставрация на паметниците и културните обекти, която от 1964 година е основният кодекс за опазване и възстановяване на древните сгради.  „Тъй като принципите на Хартата са необвързващи от правна гледна точка, разширяване в сектора на културния туризъм не винаги е в съответствие с опазването на древните сгради и обекти на национално ниво“, отбеляза българският евродепутат.

Ева Паунова посочи, че консервацията и реставрацията на паметници на културата са били мощен стимул за подобряването на местното и регионалното икономическо и социално развитие по време на Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации в България. „Културното наследство обаче не присъства сред елементите на осмата рамкова програма, което затруднява постигането на баланс между развитието на културните и творческите сектори от една страна и опазването на културното наследство и историческите паметници от друга.“

Европейската комисия е длъжна да отговори на запитването на българския евродепутат в рамките на шест седмици.

Рамковата програма на Европейския съюз(2007-2013 г.) е основният инструмент за финансиране на научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Седмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации беше за периода 2007-2013 г., а осмата рамкова програма ще продължи от 2014 г. до 2020 г.