Инициативата Образование България 2030 официално бе приета за партньор в проекта на ЕК за дигиталните умения eSkills for Jobs 2015

Инициативата Образование България 2030 (ОБ2030) официално бе приета за партньор в проекта на ЕК за дигиталните умения eSkills for Jobs 2015. Това обяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП и активен посланик на електронните умения Ева Паунова по време на националната конференция по е-образование. Нейното 11-то издание се проведе в петък, 23 октомври 2015 г., в София под надслов „Възможности за развитие на е-образованието в България“. Инициативата се организира от ICT Media съвместно с БАИТ.

„Работата в ОБ2030 в първата си активна фаза по осъществяването на конкретни идеи и проекти. Вече имаме изготвена визия и планираме както общи конференции и инициативи, така и общи становища на ОБ2030 по въпросите за дигиталните умения, уменията за успех на 21 век и новия закон за предучилищното и училищно образование. Дигиталните умения дават шанс да брандираме България като благоприятна екосистема за бизнеса с ИКТ“, коментира Паунова.

Сред ключовите участници в събитието бяха Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, Лучила Сиоли, ръководител на подразделение „Европейски семестър и основа на знанието“ към главна дирекция CONNECT на ЕК, д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика, Ясен Гюров, съветник на евродепутата Ева Паунова за единния цифров пазар, Николай Ангов, съветник към кабинета на заместник министър-председателя Румяна Бъчварова, Роберт Джераси, съветник на министъра на образованието и науката и Елена Маринова, член на УС и председател на Комисията по образование на БАИТ.