Европейската комисия насърчава интегрирането на ключовите умения и компетенции на 21. век в училищните програми

Европейската комисия е предприела мерки за насърчаване интегрирането на уменията и компетенциите на 21. век училищното образование на територията на Европейския съюз. Това заяви Комисарят по образованието Тибор Наврачич в отговор на въпрос, отправен от евродепутата Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП.

Запитването на г-жа Паунова е насочено към плановете на ЕК за ефективното интегриране на ключови умения и компетенции за успех в 21. век като част от общообразователната училищна подготовка и ученето през целия живот за гражданите на ЕС. Според българския евродепутат, уменията и компетенциите са се превърнали в условия за успешната реализация на всеки човек и в условия за икономически растеж.

В своя отговор, Комисията предлага информация за редица мерки и инструменти, предприети за насърчаване ефективното въвеждане на умения като критично мислене, дигитална, четивна и математическа грамотност, креативност, комуникационни умения и други в касните стаи и следучилищни възможности за продължаващо образование.

ЕК подкрепя стратегии като специално финансиране за професионалното развитие на преподавателите във връзка с преподаването на ключови компетентности, централно разработени насоки и инструменти, както и системна обратна връзка относно преподавателската практика.

Европейската комисия препоръчва да бъдат разработени нови инструменти и критерии за оценяване на компетентностите, за да се задълбочат и продължат реформите. Изготвянето на стратегии за оценяване вече започна в някои държави.

Повече информация относно въпросът, който задава Ева Паунова и отговорът на Европейската комисия, можете да намерите тук: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-016086+0+DOC+XML+V0//EN&language=en

Stanislava KUNOVSKA
Accredited Parliamentary Assistant to Eva Paunova, MEP
European Parliament
ASP 14E251, 60 Rue Wiertz,
1047 Brussels, Belgium
Phone: + 32 2 28 47771 Fax: +32 2 28 49771
E-mail: stanislava.kunovska@europarl.europa.eu