Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова участва в подбора на екип на Европейския банков съюз

В сряда българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова взе участие в неформално изслушване на кандидатите за председател на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) на банки пред комисията по икономически въпроси на Европейския парламент. В своите въпроси към кандидатите за поста г-жа Паунова поиска да чуе техните възгледи относно глобалните предизвикателства пред органа за преструктуриране и да получи уверение, че в работата си те няма да се поддават на политически натиск от големите държави членки и ще третират всички банки еднакво. ЕСП трябва да започне да функционира от началото на следващата година като независим орган, който ще има правомощията да решава какви мерки да се прилагат, когато дадена банка изпадне в затруднение. Заедно с Единния фонд за преструктуриране на банки, който след създаването си ще се използва за оказване на финансова подкрепа, той изгражда втория стълб на банковия съюз на ЕС.

След като Европейската централна банка пое надзора на банките в еврозоната в началото на месеца, това е следващата решителна крачка в изграждането на новата институционална архитектура, която има за цел да прекъсне порочния кръг между банките и държавните бюджети и да предотврати ситуации, в които се налага използването на публични средства за спасяването на затруднени банки. Участието в механизма за преобразуване е задължително за всички държави, които не използват общата валута, но доброволно са се присъединили към общия европейски банков надзор. Ева Паунова, която е единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси на ЕП, коментира, че очакванията към един правилно функционира банков съюз са да спомогне за възстановяване на финансовата стабилност и банковото кредитиране – две важни предпоставки за постигането на силен
икономически ръст в Европа.

В момента няма държави извън еврозоната, които да са заявили желание да бъдат част от този механизъм. Според българския евродепутат от ГЕРБ ако България реши да потърси подобна стабилност, особено след скорошните сътресения в банковата ни система, тя може да разчита на помощ и съдействие по процедурите от всички европейски институции.

Единният съвет за преструктуриране е съставен от председател, заместник-председател, четири щатни членове и по един представител от националния орган за преструктуриране на всяка участваща държава членка.
Единният фонд за преструктуриране на банки ще се финансира от отчисления от банките и за период от 8 години след 1 януари 2016 трябва да достигне целево равнище от 1 % от сумата на депозитите на всички кредитни институции в участващите държави членки (около 55 милиарда евро). Първоначално фондът ще се състои от национални подразделения, които постепенно ще бъдат обединени.