Евродепутатът Ева Паунова призова Комисията да даде по-голяма роля на националните парламенти в Европейския семестър

„Европейският семестър, който координира икономическите и фискалните политики на страните-членки в ЕС, би бил успешен само ако се повиши нивото на национална ангажираност.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебат със заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис и Комисар Пиер Московичи, който се проведе на 14 април 2015г. в Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент.

Тази година за първи път годишните доклади  по отношение на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки са публикувани три месеца предварително. Обновената процедура дава по-голяма възможност за обществен и политически дебат относно националните програми за реформи преди препоръките на Комисията да бъдат публикувани през месец май. Според Ева Паунова такъв задълбочен дебат е особено необходим имайки предвид незадоволителния напредък по специфичните препоръки – едва 7,5% от тези препоръки са изпълнени в държавите-членки.

„От съществено значение са подобряването на между парламентарното сътрудничество и по-голямото ангажиране на националните парламенти в Европейския семестър, тъй като съществуващите механизми за това са недостатъчни“, подчерта българският евродепутат. Паунова напомни, че през март месец 2015г. Европейският парламент подкрепи призива на Комисията за по-голямо участие на националните парламенти в консултационния процес както и по-силен контрол върху прилагането на реформите предложени от ЕК. В тази връзка тя се обърна към заместник-председателя на ЕК с въпрос относно конкретните мерки, които се предвиждат в тази насока. Валдис Домбровскис потвърди, че консултациите с националните парламенти и съвместната работа с Европейския парламент ще бъдат засилени, защото „Европейският семестър изисква структурни реформи, които не биха били възможни без съдействието на националните парламенти.“