Ева Майдел: Образованието трябва да е национална кауза

„Образованието трябва да е национална кауза, за която да работят приоритетно институциите,
бизнесът и гражданския сектор. В противен случай не можем да реализираме нужните
промени за кратко време и рискуваме България да остане държава с образование  не
отговарящо на нуждите на пазара на труда.“ заяви българският евродепутат Ева Майдел по
повод общото събрание на сдружението Образование България 2030 (ОБ2030) на 12 февруари
2018 г. в София.

Майдел, която е съинициатор на създаденото през 2015 г. сдружение за качествено
образование ОБ2030, подчерта нарастващото значение на платформата в обществените
дискусии в България по темата. „За по-малко от 3 години от създаването си ОБ2030 се
превърна в една от най-познатите и експертни организации в сферата на образованието.
Поставили сме си конкретни цели и се стремим да въвличаме възможно най-широк кръг от
бизнеси и институции за реализирането им.“ допълни българският евродепутат. Една от
задачите на сдружението е да изготвя годишен мониторингов доклад за образователната
система в България, който проследява измеримо напредъка в различните сфери на
образованието.

Българският евродепутат Ева Майдел работи по редица проекти в България, насърчаващи
подобряването на образователната система. Образование България 2030 е подкрепено от
заместник-председателя на ЕК отговарящ за работни места, растеж и конкурентоспособност
Юрки Катайнен. Визията на ОБ2030 е до 2030 г. българското образование да осигурява равен
достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21-и век за младите хора в България.
Ева Майдел е и сред организаторите на Националната кампания „Научи ме да умея“, която има
за цел да развива уменията, необходими за успешна кариерна реализация сред младежите в
България. Към момента благодарение на кампанията обучение са получили над 500 ученици,
като стремежът е да се достигнат над 1000 ученици до края на учебната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *