Ева Паунова: Социалното включване на младите хора и качественото образование ще преборят младежката безработица

Ева Паунова: Социалното включване на младите хора и качественото образование ще преборят младежката безработица

„В Европа броят на младите хора извън системите на заетост, образование или обучение достига 14 милиона. Техният брой може да бъде значително намален с помощта на социални програми и дейностите на младежки центрове като този в Стара Загора.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по повод своето посещение на първия у нас Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск, състояло се на 11 септември 2015.

 

 

„Стара Загора може да се гордее с отличното съоражение за млади хора, изградено благодарение на усилената работа на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров. Убедена съм, че този център ще се превърне в динамична екосистема от млади хора, от лидери, които ще спомогнат за развитието на своя потенциал и този на своите връстници“, сподели Паунова. Тя също подчерта важността на обучението за развитието на качествата на младите хора, насърчаването на предприемаческия усет и социалната ангажираност.

 

 

В рамките на посещението се проведе дискуция, по време на която Ева Паунова обмени идеи с посетителите на младежкия относно съвместни бъдещи инициативи. Българският евродепутат пое ангажимент за подпомагането на обмени в Брюксел. Представена беше и инициативата Образование България 2030 по инициатива на Ева Паунова, която цели да повиши качеството на образованието, както и да гарантира, че всяко дете завършва поне средно образование.

 

Международният младежки център ще кандидатства за получаване на знак за качество пред Съвета на Европа, което е предпоставка за успешното кандидастстване за бъдещи европейски проекти.
Центърът е създаден по проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“ на стойност 1.395 млн. Евро.  Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.