Ева Паунова: Само по-малко регулации за бизнеса, енергийна независимост и банкова стабилност могат да помогнат за икономически ръст


България може да разчита на експертна подкрепа по Банковия съюз

При отсъствието на чужди инвеститори трябва да създадем по-добра среда за развитие на малки и средни предприятия, като не ги натоварваме с излишни регулации и им помогнем да получат по-лесен достъп до финансов ресурс. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова на изнесена среща на Бюрото на ЕНП в Латвия, където най-голямата група в Европейския парламент обсъди приоритети си за създаване на растеж и заетост.

„Проекти, които биха намалили енергийната ни зависимост са от изключително значение за нашата страна, защото по-ниските цени на енергията автоматично биха повишили конкурентоспособността на нашата икономика.“, допълни г-жа Паунова. Според нея несигурността, която произтича от кризата в Украйна и възможността газовите доставки за България да бъдат преустановени излагат икономиката ни на допълнителен риск и възпрепятстват растежа.

Българският евродепутат засегна и темата за състоянието на банковия секор. Според нея скорошното сътресение в българската банкова система показва за пореден път колко е важно да имаме прозрачен и стабилен финансов сектор, който дава сигурност на бизнеса и изпълнява основаната си функция – финансирането на реалната икономика. Тя получи уверения, че България може да разчита на експертна подкрепа от страна на Европейската комисия по пътя към вземане на решение за присъединяване към Банковия съюз. Именно този инструмент беше дискутиран на срещата като един от подходите за постигане на стабилност и по-добра среда за финансиране на малкия и среден бизнес.

Предмет на обсъждания по време на срещата беше и инвестиционния пакет, който се очаква да мобилизира 300 млрд. евро под формата на публични и частни инвестиции за период от 3 години след като бъде представен от Комисията през декември. Заместник-председателят на Комисията Ирки Катайнен поясни, че публичното финансиране няма да е за сметка на трупането на нови дългове, а по-скоро ще използва вече съществуващи източници на финансиране като бюджета на ЕС и финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка. Идеята е чрез предоставянето на гаранции или заеми за рискови проекти да се привлече многократно по-голямо частно финансиране. Реализирането на такива проекти може да спомогне за задълбочаването на единния пазар в области, където все още има силна фрагментация като енергетика и телекомуникации

Сред участниците в дискусиите бяха заместник-председателите на Европейската комисия Валдис Домбровскис и Ирки Катайнен, испанският министър на икономиката Луис де Гиндос, гуверньорът на Централната банка на Латвия Илмарс Римшевич и други високопоставени европейски политици и експерти.