Ева Паунова: По-малко бюрокрация за малките и средни предприятия

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова призова към намаляване на бюрокрацията за малките и средни предприятия по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург на 24 ноември, понеделник. Повод за обсъжданията в пленарна зала бяха промените в правилата за „оценките на въздействието“ от страна на Комисията, които измерват потенциалните икономически и социални последици от европейски закони или инициативи. Фокусът върху политиките засягащи малкия бизнес чрез така наречения „МСП тест“ липсва в новия документ на Комисията, което е особено притеснително според г-жа Паунова.

„Систематичното провеждане на МСП тест ще избегне непропорционално високите разходи за малкия бизнес, които често са породени от изискванията на европейското законодателството“, заяви Ева Паунова. Ето защо тя изказа своето учудване, че ревизираните проектонасоки на Комисията не включват конкретни разпоредби относно оценката на въздействието и подходящото прилагане на европейските политики що се отнася до МСП.

Българският евродепутат подчерта, че бюрократичните ограничения са една от основните пречки за развитието на предприемачеството, редом с трудния достъп до финансиране. Според г-жа Паунова, тези проблеми трябва да бъдат отразявани на ранен етап в изготвянето на законодателни предложения. Тя посочи приемането на така наречения Small Business Act, който въведе изискването Комисията да се съобразява с принципа „Мисли първо за малките“, като добра стъпка в тази посока. “ Имайки предвид условията на силна пазарна конкуренция, при които повечето от тях оперират, дори и малкото облекчаване на административната тежест и повишаването на прозрачността може да се окаже решаващо за развитието и разширяването на дейността им.“, заключи тя.

Можете да гледате изказването на Ева Паунова в пленарна зала тук: