Ева Паунова: Координацията по Европейския семестър свърши своята работа, държавите трябва да я продължат с реформи

„Европейският семестър и правилата, спрямо които държавите-членки провеждат своите икономически политики ни помогнаха по-бързо да преодолеем кризата. Те обаче са ефективни само когато се прилагат еднакво спрямо всички.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ ⁄ЕНП Ева Паунова по време на дебата относно Европейския семестър, който се проведе в сряда, 10 март, по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

„ЕС трябва да насърчи инвестициите и да продължи структурните реформи в държавите, които отбелязват негативни демографски тенденции и растеж.“ Според Паунова, при липсата на решителни действия нестабилността в социалните, образователни и пенсионни системи на страните с демографски проблеми ще оказва все по-голям натиск за отклоняване от стабилната бюджетна политика и ще възпрепятства икономическия растеж.

Българският евродепутат приветства действията на европейските институции за подобряване на инвестиционната среда и насърчаването на инвестициите и призова и държавите-членки да предприемат съпътстващи мерки в зависимост от фискалното пространство, с което разполагат. „Стимулирането на инвестициите –  публични и частни – наред с неизползваният потенциал на единния пазар особено в областта на мрежовите индустрии ще спомогне за подобряването на конкурентоспособността на европейските икономики, което е необходима предпоставка за връщането към устойчив и благоприятстващ създаването на работни места растеж“, подчерта Ева Паунова.

На дебата в пленарна зала присъстваха Валдис Домбровскис, Мариан Тейсен и Елжбиета Биенковска – комисари, отговарящи за еврото, заетостта и вътрешния пазар. Те призоваха за по-голямо участие на националните парламенти в преговорите по Европейския семестър, по-добро проследяване и по-силна национална ангажираност със специфичните за всяка държава препоръки, от които бяха реализирани едва 9% през 2013 г.

Европейският семестър е Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Той е част от рамката на Европейския съюз за икономическото управление.