Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) призовава за повече подкрепа за семейните предприятия

Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) призовава за повече подкрепа за семейните предприятия

„Европа може да се превърне в уникална екосистема от проспериращи предприятия, ако заедно приложим успешно работещи модели за подкрепа на семейния бизнес във всички страни-членки на Съюза.“ Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова в рамките на дебат, състоял се на 9 септември 2015г. по време на пленарното заседание на ЕП в Страсбург.

Докладът за семейния бизнес отразява приоритетите на Ева Паунова и нейните колеги от ГЕРБ/ЕНП. С него Европейският парламент призовава за взимането на мерки, подобряващи кредитирането на малките фирми, както и за стимули за поемане на риск и осъществяване на обучения на персонала. В тази връзка, Ева Паунова подчерта важността на цифровото предприемачество и дигиталните умения при разрастването на дейността на семейните предприятия.

Семейният бизнес представлява около 60% от всички предприятия и създава половината от частните работни места в ЕС. Ева Паунова за пореден път напомни за нуждата да бъдат премахнати данъчните и административни бариери за развитието на този сегмент от икономиката, който допринася за повишаването на заетостта в Европа.

Според българския евродепутат, Европа има нужда от синхронизирани правила и политики, които създават сигурност за бизнеса, насърчават иновациите и помагат на стартиращите предприятия да се развиват на национално и международно ниво. „Семейните предприятия могат да играят важна роля за насърчаване на повече граждани да участват в местните икономики, тъй като тези предприятия проявяват висока степен на социална отговорност по отношение на своите служители“, допълни Паунова.