Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Без конкуренция не може да има нито цифров, нито енергиен единен пазар в ЕС

ЕП гласува с мнозинство годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията за 2015 г. Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова беше основен докладчик от ресорната Комисия по вътрешен пазар. Гласуването се състоя в пленарна зала в Страсбург във вторник, 19 януари 2016 г. Докладът бе приет със 500 гласа за и 137 гласа против.

Предложенията на Ева Паунова се фокусираха върху два от най-важните за ЕС проекти – енергийният съюз и единният цифров пазар. Темата стана особено важна след започнатите процедури именно срещу компании като Газпром, Гугъл и Амазон. Без конкуренция не може да има нито цифров, нито енергиен пазар в ЕС, каза българския евродепутат в дискусията с европейския комисар за конкуренцията Маргрете Вестагер. Според нея ЕК трябва да подходи различно в двата случая, за да подпомогне формирането на истински пазар в ЕС.

Ева Паунова отправи специална препоръка за преразглеждане на инструментите на действащото законодателство за конкуренцията с оглед цифровата ера, в която всички вече се намираме. Тя призова Комисията да извърши цялостна правна и икономическа оценка на динамичните пазари и на краткотрайните бизнес модели, използвани от цифровите предприятия. В доклада на ЕК се отбелязва и, че Стратегията за единния цифров пазар прилага разпоредбите за конкуренция, особено в правилата против блокирането на географски принцип и лицензионните споразумения.

По отношение на енергийния пазар, обаче, ЕП призова ЕК да разследва дали съществува някаква връзка между засиленото присъствие на политици и бивши министри в управителните съвети на енергийни компании, както и олигополните практики в енергийния сектор в някои държави членки. Ева Паунова подчерта, че е важно Комисията да продължава да отделя специално внимание на енергийния пазар и още по-внимателно да следи за създаването на реална конкуренция, тъй като енергията представлява значителен разход за домакинствата и предприятията в ЕС. Конкуренцуя, може да се постигне само с повече интеграция и по-голяма достъпност, каза още Паунова.

Годишният доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията е ежегоден документ, който ЕП инициира с цел да анализира усилията на ЕК през предходната година и да даде насоки за бъдещите действия на органа във връзка в областта на конкуренцията.