Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Бъдещето на всяка държава зависи от това колко информирани и активни са младите граждани

„Бъдещето на всяка държава зависи от това колко информирани и активни са младите й граждани“. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дискусионния форум „Яйцето“, провел се в София. Организатори на събитието бяха Асоциацията на обединените европейски студенти (AEGEE-Sofia) в партньорство с Националното представителство на студентските съвети и Национален младежки форум.

По време на дискусията Паунова акцентира върху ролята на младите като активен коректив и двигател на промяната. „В условията на глобална дигитална икономика, неограничен достъп до информация, иновации и креативни идеи, носители на промяната могат да бъдат само хора като нас – родени и израснали с технологиите, с доверие и уважение към различията, с желание да виждат възможности, а не проблеми“, заяви евродепутатът.

„Младежките общности са силен фактор за влияние, защото обединяват ценностите, нагласите и желанието за промяна“, допълни Паунова, която е заместник – председател на Европейскотo международно движение, чийто член е AEGEE-Sofia.

Тематичният фокусна събитието беше поставен върху добиването на компетентности и умения чрез методите на неформалното учене, осъществяването на комуникация и обмена на знания между младите хора. Също беше обърнато и специално внимание на темата, засягаща младежките политики.