Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП: Европейският съюз предлага конкретни възможности за цифровизация на малките и средни предприятия

„В дигитализирания свят днес за всяко предприятие е задължително да присъства в интернет. До този момент, обаче, повече от половината МСП не са дигитализирали бизнеса си. Финансиране за разработването на уебсайт може да бъде получено по линия на програмата на ЕС за наука и иновации „Хоризонт 2020“, но само когато то е включено в комплексен проект, което от своя страна е потенциално недостъпно за много предприемачи“, заяви Ева Паунова. По този повод тя отправи запитване към Европейската комисия (ЕК) относно възможностите за малките и средни предприятия да получат финансиране за цифровизация.

В отговора си ЕК посочва конкретни инициативи, по които МСП могат да получат помощ. През април 2016 г. Комисията прие съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“, в което е включена стратегия за въвеждането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в традиционните предприятия.

Освен това, от ЕК е изготвен и публикуван подробен план за ваучерни схеми за иновации чрез ИКТ. Схемите позволяват да бъде предложена пряка подкрепа, например като се използват регионалните фондове, с които МСП да насърчават използването на информационни технологии, да подобрят стопанската си дейност и услуги, включително и подобряването на услуги, които са достъпни онлайн.

Друга мярка в полза на малките и средни предприятия е общоевропейската информационна кампания за повишаване на осведомеността за бизнес възможности – WATIFY. Целта на кампанията е да се предостави информация за възможностите за целенасочена подкрепа и съвети за предприемачите. В допълнение към WATIFY e инструментът „10 неща, които трябва да знаете, когато търгувате онлайн“, където предприемачи, и по-специално МСП, могат да намерят информация за различните регулаторни задължения при извършването на онлайн продажби в Европа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *