Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Eвропейският облак за отворена наука ще оптимизира работата на 1,7 млн. изследователи и 70 млн. научни специалисти

„Във все по-дигитализирания свят, в който живеем, обменът на данни е от нарастващо значение за учените, бизнеса и публичните служби. Със създаването на нов европейски облак за отворена наука 1,7 млн. изследователи и 70 млн. специалисти в областта на науката и технологиите ще получат виртуална среда, в която да съхраняват, обменят и използват повторно своите данни от различни дисциплини и държави. Предложението на ЕК съдържа множество позитивни елементи, но е важно да се посочат конкретни действия, които да допринесат за гладкото прилагане на инициативата от и в полза на всички държави членки на ЕС, включително България“, заяви евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) в рамките на обсъждане на инициативата в Комисията за вътрешен пазар на ЕП, в качеството си на докладчик по темата за Групата на ЕНП. Становището на евродепутата бе прието позитивно от всички политически групи.

Според българския евродепутат участието на възможно най-широк кръг от засегнати страни и новите държави членки по време на дискусиите и реализирането на действията, вписани в инициативата е от голямо значение. Това, което липсва към момента, е регионален подход на инициативата и най-вече участието на новите членове на ЕС, като България. Необходимо е националните парламенти, регионалните администрации, публично-частните партньорства да бъдат консултирани и включени в проектите, за да се осигури възможно най-адекватното управление на услугите в облак.

„Свободният обмен на данни би насърчил много трансгранични партньорства, чрез които българските компании и особено стартиращите такива биха имали големи възможности за растеж“, коментира Паунова. Евродепутатът посочи, че в духа на единния пазар и свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги, свободното движение на данни също трябва да бъде наложено в Европа. Бившият естонски президент Томас Хендрик Илвес изрази същото мнение в речта си пред Европейския парламент. Отново пред ЕП българският президент Росен Плевнелиев заяви, че България и Европа трябва да развиват дигиталните си стратегии.

В предварителното си становище Паунова е поставила фокус и върху участието на Европейския фонд за структурни инвестиции. Според нея инициативата за компютърни услуги в облак трябва да бъде съобразена с нуждите на пазара, а резултатите от нея да са в услуга на малките и средни предприятия. Предварителният доклад на евродепутата е подаден за разглеждане и внасяне на промени от останалите членове на Европейския парламент.

На 27 септември 2016 г. Ева Паунова бе домакин на събитие-кръгла маса в Европейския парламент, посветена на облачните услуги и защитата на данните в облака, организирана от асоциацията на доставчиците на облачна инфраструктура в Европа. На събитието присъстваха и български представители, които обсъдиха състоянието на сектора в различните държави-членки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *