Ева Паунова: Единственият отговорен подход е да тръгнем по пътя на реформите и да спрем да губим ценно време

Днес на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург ще се гласува доклад за напредъка на държавите-членки в прилагането на тазгодишните приоритети за координиране на икономическите политики в рамките на Европейския семестър. В своите специфични препоръки за всяка държава Европейската комисия дава конкретни насоки за провеждането на структурни реформи, които следва да бъдат изпълнявани на национално ниво.

В своята позиция единственият български представител в Комисията по икономически въпроси Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) подчерта, че препоръките на Комисията са спомогнали за по-бързото преодоляване на кризата и връщането на икономиката към икономически растеж.

„За съжаление нестабилното подобряване на икономическата ситуация в сравнение с пика на кризата преди няколко години доведе в някои страни до отказ от провеждането на тежките реформи, които са крайно необходими за стабилизирането на публичните финанси. В България през последната година също станахме свидетели как в един от най-критичните обществени сектори беше направена крачка назад с решението за замразяване на пенсионната реформа. Анализът* на Комисията показва, че отправените препоръки не се отчитат достатъчно на национално ниво и аз смятам, че трябва да създадем повече гаранции за тяхното прилагане, ако искаме да ускорим растежа и да подобрим жизнения стандарт на нашите граждани.“

Българският евродепутат също така смята, че особено внимание следва да се отделя на необходимостта от задълбочени реформи в страните, които претърпяват най-резки демографски промени. В България делът на населението в трудоспособна възраст постоянно намалява и това поставя нереформираната пенсионна и здравна система под силен натиск.

„При липсата на решителни действия нестабилността в тези системи ще оказва все по-голям натиск за отклоняване от стабилната бюджетна политика и ще възпрепятства икономическия растеж. Единственият отговорен спрямо европейските граждани и бъдещите поколения подход е да тръгнем по пътя на реформите и да спрем да губим ценно време в лутане и политически експерименти.“

 

Докладът призовава държавите-членки да предприемат мерки за осигуряване на по-голям напредък по изпълнението на препоръките и подчертава нуждата от засилване на демократичния контрол в процеса на тяхното формулиране.

 

* Според анализа на Комисията държавите-членки са изпълнили напълно или в голяма степен едва 13 от 141 препоръки. Някакъв напредък е регистриран при прилагането на 45% от специфичните препоръки, а при останалите 46% се отбелязва ограничен или никакъв напредък.