Ева Паунова: Да мислим по-малко за това как да инвестираме в гаранции и повече за това как да инвестираме в хората

„Да мислим по-малко за това как да инвестираме в гаранции и повече за това как да инвестираме в хората.“ Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебат в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург във вторник, 21 октомври. Повод за дискусията беше конференцията на високо равнище за заетостта, организирана от Европейската Комисия и Европейския Съвет, която се проведе в Милано на 8 октомври 2014г.

Една от основните теми на дневен ред в Италия беше младежката безработица и мерките, които Европейският съюз предприема за борбата с този проблем – особено чрез Инициативата за младежка заетост и на Гаранцията за младежта. Ева Паунова отбеляза, че тези програми са си поставили амбициозни цели, подплатени от значително финансиране – над 10 милиарда евро ще бъдат отпуснати за периода 2014-2020, като броят на бенефициентите ще достигне 886 000 само до края на тази година, 376 000 от които ще получат висококачествено стажантско или работно място.

Въпреки тези впечатляващи цифри, информация за конкретните резултати до момента липсва, което мотивира българския евродепутат да зададе въпрос в пленарна зала относно броя на новосъздадени работни места в рамките на младежката инициатива. „Може би постиженията са откъслечни и трудно измерими и за това има основателна причина – няма да видим реална промяна, освен ако не приемем коренно различен подход, който се основава на повече от обещания и „гаранции“.“, коментира г-жа Паунова. Тя добави, че осигуряването на сигурност и стабилност за младите хора в нашия континент изисква не само индивидуални програми и инициативи – необходими са основи реформи на стари практики, промяна на мисленето, както и решителни действия.

Най-младият евродепутат от Групата на Европейската Народна Партия изрази своето притеснение, че новите поколения виждат все по-малко перспективи за реализация в Европа, а с това континентът губи своя най-ценен капитал и потенциала си за развитие. Ето защо тя апелира към нов подход на европейско ниво, при който институциите и страните-членки инвестират в човешкия капитал, а не в единични мерки и програми. Инициативите на европейско ниво могат да се радват на много успех, ако са добре конструирани – като пример за това Ева Паунова даде плана за създаване на заетост, предложен от Младежката организация на Европейската Народна Партия. Той включва три стъпки, фокусирани върху данъчни облекчения, професионално обучение и предприемачество, и е получил официалната подкрепа на Европейския парламент и Европейския съвет.

В рамките на дебата в пленарна зала, европейският комисар по заетостта Лазло Андор заяви, че Инициативата за младежка заетост  предоставя рамка за въвеждането и прилагането на всеобхватни политики в различни направления – образованието, професионалното обучение, бизнеса, администрацията, работния пазар. Той също подчерта, че въпреки значителните разходи по младежките програми, те трябва да бъдат разглеждани като инвестиции в човешкия капитал и бъдещето на Европа. Призивът на българския евродепутат Ева Паунова беше тези реформи и политики да не останат единични мерки, а да допринесат за създаването на обща дългосрочна стратегия на европейско ниво.

Kонференцията на високо равнище по въпросите на заетостта в Милано, която се състоя на 8ми октомври 2014 година, е продължение на форумите със същата тема в Берлин, Париж и Мадрид. Основната им цел е обмяната на опит и добри практики в сферата на заетостта и борбата с безработицата. Фокусът на последната конференция, организирана от италианското президентство на Европейския съвет, беше създаването на общ координиран подход към борбата с безработицата. Освен младежката безработица, други основни теми бяха равноправието между половете на работния пазар и насърчаването на инвестициите.