Ева Паунова дебатира с комисаря Маргарете Вестегер относно конкуренцията в икономиката на споделянето

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова зададе въпрос на комисаря по конкуренцията Маргарете Вестагер относно правилата за конкуренция в икономиката на споделянето. Дискусията се проведе по време на изслушването на комисаря на 9 ноември 2015г. в рамките на заседание на Комисията по икономическите и парични въпроси към Европейския парламент.

Като част от пътната карта за развитието на единния пазар в Европа, Европейската комисия предвижда създаването на План за икономиката на споделянето. В тази връзка, Ева Паунова попита комисаря по какъв начин ще бъде осигурена честната конкуренция в този сектор. „Със споделената икономика гражданите предоставят или се възползват от редица услуги, от колите и домовете един на друг. Така се раждат редица въпроси, свързани с конкуренцията и правилата на електронната търговия“, отбеляза българският евродепутат.

Паунова зададе въпрос относно връзката между проучването на конкуренцията в сектора на електронната търговия, стартирано от Комисията, и предвиденото изграждане на План за икономиката на споделянето.Маргарете Вестагер заяво, че информацията в резултат от проучването може да послужи като база за бъдещото законодателство. Според комисаря, по-прозрачни правила за конкуренцията в икономиката на споделянето  ще помогнат на Европа да реализира своя потенциал в този бързо-развиващ се сектор на стойност милиарди евро.

 

Други основни теми на дебата с  Маргрете Вестегер  бяха ролята на европейските правила за конкурентоспособността в сферата на финансовите услуги и борбата срещу укриване на корпоративни данъци. Ева Паунова работи по тези теми също и в комисиите по Вътрешен пазар и защита на потребителите, както и по Данъчните постановления.