Българските администрации могат да се възползват от 131 млн. евро от ЕС за модернизиране на електронните обществени услуги за гражданите и бизнеса

В сряда, 11ноември 2015 г., Европейският парламент прие с мнозинство становището на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по новата програма на ЕС ISA2 – Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации. Предвиденият бюджет за модернизиране на електронните обществени услуги за гражданите и бизнеса в ЕС по програмата за периода 2016 -2020 г. е 131 млн. евро.

„Бенефициенти на ISA2 ще бъдат гражданите и бизнеса, както и публичните администрации на европейско, национално, регионално и местно ниво. Чрез използване на ISA2, административните отдели могат да осигурят оперативна съвместимост между различните системи, отговорни за предоставянето на електронни услуги. По този начин се гарантира безпроблемно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между публичните администрации, бизнеса и гражданите“, коментира Паунова.

„В поправките по текста акцентирахме върху по-добрия достъп до публична информация за фирмите и най-вече МСП, които са най-големите потърпевши от тромавостта и остарелите администрации. За бизнеса това означава и отварянето на по-лесен достъп до нови пазари. Електронното управление е важен елемент от бъдещото развитие на Обединена Европа. Не само, че ни спестява пари и време, но и основен елемент, когато говорим за електронно управление е по-голямата прозрачност“, допълни тя. ISA2 ще започне на 1 януари 2016 г. и ще продължи до 31 декември 2020 г.