131 млн. евро от ЕС за модернизиране на обществените услуги за гражданите и бизнеса

В четвъртък, 04 юни 2015 г., Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на ЕП прие с мнозинство становището на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по новата програма на ЕС ISA2 – Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации. Предвиденият бюджет за модернизиране на обществените услуги за гражданите и бизнеса по програмата за периода 2016 -2020 г. е 131 млн. евро.

„Благодарение на ISA2 държавите-членки ще си взаимодействат за оптимизирането на своите системи чрез интензивен обмен на добри практики и въвеждането на съвместими цифрови услуги както в страните си, така и на ниво ЕС. В поправките по текста на проекта акцентирахме върху по-добрия достъп до публична информация за фирмите и най-вече МСП, които са най-големите потърпевши от тромавостта и остарелите администрации. За бизнеса това означава и отварянето на по-лесен достъп до нови пазари“, коментира Паунова, докладчик в сянка на ЕНП по досието.

Според евродепутата премахването на електронните бариери в Съюза е от съществена важност за ефективното функциониране на Вътрешния пазар и реализацията на Стратегията на ЕК за Единен цифров пазар. На европейско ниво програмата ISA2 обхваща множество области, сред които околна среда, вътрешни работи и правосъдие, митници и данъчно облагане, здравеопазване, електронна самоличност и обществени поръчки. Успешни проекти в ЕС, подпомогнати от ISA, са услугите SOLVIT и Вашата Европа.