Стара Загора

Икономическите успехи и изключителното развитие на община Стара Загора могат да са модел за подражание за целия континент.

Градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град.

Ева Майдел с кмета на община Стара Загора Живко Тодоров през юни 2016 г.

Община за пример

Икономическите успехи на община Стара Загора могат да са модел за подражание за целия континент. Усилията на младия кмет Живко Тодоров и неговия екип гарантират бюджетната дисцпилина, нареждаща Стара Загора сред малкото градове в Европа без финансови задължения. А когато общинският бюджет се управлява добре, средствата могат да бъдат разпределени много по-целенасочено и да постигат по-добре заложените цели. Същевременно градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град.

 

Ева Майдел откри своя европейски информационен офис в града през 2014 г. Работата на българския евродепутат в Стара Загора е насочена към иновациите, образованието и предприемачеството. Именно в тази община бе дадено началото на кампанията „Научи ме да умея“, провеждана съвместно със сдружение Образование България 2030. Чрез „Научи ме да умея“ 24 ученици се свързаха с местни компании, а много други получиха практически съвети и насоки как могат да стартират собствен бизнес и да осъществят идеите си с помощта на програмите на Европейския съюз.

Eва Майдел е чест гост в региона и насърчава различни инициативи в общината. През лятото на 2016 г. тя посети 11-ото издание на традиционния национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ и награди Младежката фолклорна група „Славейче“ от НЧ „Пробуда 1920“, село Копринка, община Казанлък, които спечелиха състезанието на събора. През есента на същата година пък представители на ГЕРБ-Област Стара Загора посетиха Брюксел по покана на евродепутата. В рамките на посещението групата имаше възможността да се запознае от близо с дейността на Европейския парламент.

През 2017 г. Европейският информационен офис на Ева Майдел и ГЕРБ–Стара Загора организираха кръгла маса на тема „Стартъп поколение“. Информационната дискусия представи стъпките за създаване на собствен бизнес от млади хора. Активният Международeн младежки център в града също получава нейната подкрепа.

Европейски информационен офис в Стара Загора

Тел.: + 359 885 023919
Email: starazagora@evamaydell.eu