Стара Загора

Икономическите успехи и изключителното развитие на община Стара Загора могат да са модел за подражание за целия континент.

Градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град.

С кмета на община Стара Загора Живко Тодоров през юни 2016 г.

Община за пример

Икономическите успехи на община Стара Загора могат да са модел за подражание за целия континент. Усилията на младия кмет Живко Тодоров и неговия екип гарантират бюджетната дисцпилина, нареждаща Стара Загора сред малкото градове в Европа без финансови задължения. А когато общинският бюджет се управлява добре, средствата могат да бъдат разпределени много по-целенасочено и да постигат по-добре заложените цели. Същевременно градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град.

Ева Майдел откри своя европейски информационен офис в града през 2014 г. Работата на българския евродепутат в Стара Загора е насочена към иновациите, образованието и предприемачеството. Именно в тази община бе дадено началото на кампанията „Научи ме да умея“, провеждана съвместно със сдружение Образование България 2030. Чрез „Научи ме да умея“ 24 ученици се свързаха с местни компании, а много други получиха практически съвети и насоки как могат да стартират собствен бизнес и да осъществят идеите си с помощта на програмите на Европейския съюз.

Eва Майдел е чест гост в региона и насърчава различни инициативи в общината. Тя подкрепя работата на Международния младежки център – Стара Загора. В Европа броят на младите хора извън системите на заетост, образование или обучение достига 14 милиона. Техният брой може да бъде значително намален с помощта на социални програми и дейностите на младежки центрове като този в Стара Загора.

През лятото на 2016 г. евродепутатът посети 11-ото издание на традиционния национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ и награди Младежката фолклорна група „Славейче“ от НЧ „Пробуда 1920“, село Копринка, община Казанлък, които спечелиха състезанието на събора. През есента на същата година пък представители на ГЕРБ-Област Стара Загора посетиха Брюксел по покана на евродепутата. В рамките на посещението групата имаше възможността да се запознае от близо с дейността на Европейския парламент.

Дейностите през 2017 г.

През 2017 г. Европейският информационен офис на Ева Майдел и ГЕРБ–Стара Загора организираха кръгла маса на тема „Стартъп поколение“. Информационната дискусия представи стъпките за създаване на собствен бизнес от млади хора.

През февруари в Международен младежки център – Стара Загора беше проведен и следващият етап от националната кампания „Научи ме да умея“. В продължението на инициативата участваха над 40 ученика от Стара Загора, които заедно с опитни лектори се запознаваха и развиваха важните умения за успех в днешно време.

Също през февруари, заедно с Младежи ГЕРБ – Стара Загора, в духа на младежките политики и предприемачеството, Ева Майдел организира кръгла маса под надслов „Младото поколение в България…или какво трябва да знаем, за да бъдем успешни“. Срещата предизвика интерес от близо 100 младежи от цялата област.

Европейски информационен офис в Стара Загора

Имейл: starazagora@evamaydell.eu