Стара Загора

Икономическите успехи и изключителното развитие на община Стара Загора могат да са модел за подражание за целия континент.

Градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град.

С кмета на община Стара Загора Живко Тодоров през юни 2016 г.

Община за пример

Икономическите успехи на община Стара Загора могат да са модел за подражание за всеки европейски град. Усилията на кмета Живко Тодоров и неговия екип гарантират бюджетната дисцпилина, нареждаща Стара Загора сред малкото градове в Европа без финансови задължения.

 А когато общинският бюджет се управлява добре, средствата могат да бъдат разпределени много по-целенасочено и да постигат по-добре заложените цели. Същевременно градът е с един от най-високите показатели за усвояване на европейски средства в страната, а област Стара Загора има втория най-висок регионален БВП след този на София-град. Ева Майдел откри своя европейски информационен офис в града през 2014 г.

Работата на българския евродепутат в Стара Загора е насочена към иновациите, образованието и предприемачеството. Именно в тази община бе дадено началото на кампанията „Научи ме да умея“, провеждана съвместно със сдружение Образование България 2030. Чрез „Научи ме да умея“ 24 ученици се свързаха с местни компании, а много други получиха практически съвети и насоки как могат да стартират собствен бизнес и да осъществят идеите си с помощта на програмите на Европейския съюз.

Eва Майдел е чест гост в региона и насърчава различни инициативи в общината. Тя подкрепя работата на Международния младежки център – Стара Загора. В Европа броят на младите хора извън системите на заетост, образование или обучение достига 14 милиона. Техният брой може да бъде значително намален с помощта на социални програми и дейностите на младежки центрове като този в Стара Загора.

Поредица диалози с гражданите

През март 2019 г. Ева Майдел се включи в граждански диалог на тема образование „Европа в нашия дом“ заедно със зам.председателя на НС Емил Христов и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Освен в Стара Загора, Ева Майдел се среща с граждани и в други населени места в областта. В началото на 2019 г. тя разговаря с ученици от Раднево за възможностите, които Европа предоставя на младите. През лятото на 2018 г. по покана на кмета Галина Стоянова евродепутатът се включи в празненствата в Казанлък по повод избирането на 50-ата Царица Роза.

През ноември 2017 г. Ева Майдел, министъра Лиляна Павлова и зам.-кметът Иванка Сотирова откриха информационна изложба в парка пред Общината, посветена на първото българско председателство на Съвета на ЕС. По рано през годината европейският информационен офис на Ева Майдел в града и ГЕРБ–Стара Загора организираха кръгла маса на тема „Стартъп поколение“. Информационната дискусия представи стъпките за създаване на собствен бизнес от млади хора.

През февруари в Международен младежки център – Стара Загора беше проведен и следващият етап от националната кампания „Научи ме да умея“. В продължението на инициативата участваха над 40 ученика от Стара Загора, които заедно с опитни лектори се запознаваха и развиваха важните умения за успех в днешно време.

Също през февруари, заедно с Младежи ГЕРБ – Стара Загора, в духа на младежките политики и предприемачеството, Ева Майдел организира кръгла маса под надслов „Младото поколение в България…или какво трябва да знаем, за да бъдем успешни“. Срещата предизвика интерес от близо 100 младежи от цялата област.

Европейски информационен офис в Стара Загора

Имейл: starazagora@evamaydell.eu