Eвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова: Необходима е по-голяма осведоменост и иницииране на дебат по темата за безопасността на пътищата, за да преодолеем проблемната статистика

Темата за безопасността на пътищата е приоритет не само на национално, но и на европейско ниво. Европейската комисия и Европейският парламент непрекъснато търсят начини за намаляване на броя на жертвите по пътя чрез насърчаване на по-ефективно законодателство в държавите-членки.

С тези думи евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова се обърна към участниците в дискусията на тема „Безопасността на движение по пътищата: Споделена отговорност“. Мероприятието е част от национална инициатива на Intertek, целяща осигуряване на активна подкрепа за усилията на отговорните институции и органите на местно самоуправление за подобряване безопасността на движение по пътищата.

Ева Паунова посочи сред основните причини за многобройните жертви на пътя не напълно завършената инфраструктура, липсата на адекватна култура от участниците в движението и неследването на утвърдени международни практики. Тя заяви готовността си да продължава да работи за по-голяма осведоменост по въпроса и за иницииране на дебат по темата и проблемната статистика, която трябва да бъде преодоляна.

Българският евродепутат от ГЕРБ активно се ангажира с темата още от 2011г., когато работи по създаването на шестмесечната кампания „Звездата на пътя си ти – карай внимателно” под патронажа на заместник-председателя на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, инициирана от евродепутата Илиана Иванова. Също така преди седмица тя се включи в кръгла маса на тема „Внимавай на пътя” в град Хасково, където само от началото на годината са станали 34 тежки катастрофи с участието на деца и юноши.

Ева Паунова посочи като добър пример за намаляването на броя на жертвите на пътя системата Е-Call, която предстои да бъде въведена през 2015 г. във всички нови автомобили и ще позволи на автомобилите директно да набират номера за спешна помощ в случай на сериозна катастрофа, дори когато водачът на превозното средство е в безсъзнание.

В дискусията участие взеха Алекси Кесяков – секретар на Държавно-обществената комисия по безопасност на движението, Антон Антонов – началник на „Пътна полиция“, както и представители на фирми и организации, ангажирани с темата.