Евродепутатите Ева Паунова и Владимир Уручев  (ГЕРБ/ЕНП) се обявиха за европейски стимули за енергийна ефективност в жилищните сгради

Българските евродепутати Ева Паунова и Владимир Уручев (ГЕРБ/ЕНП), заедно със свои колеги евродепутати от Централна и Източна Европа внесоха исмена декларация в Европарламента относно  енергийната ефективност в жилищни сгради в Централна и Източна Европа.
В документа те посочват, че енергийната ефективност е от решаващо значение за постигане  целите на Енергийната пътна карта до 2050 г. и на рамката Енергетика и климат – 2030.  Евродепутатите споделят тревогата си, че много граждани от Централна и Източна Европа са изправени пред  предизвикателства, свързани с устойчивото потребление на енергия. Тези предизвикателства се дължат на факта, че голяма част от жилищните сгради  са с много ниски нива на енергийната ефективност.
В тази връзка, евродепутатите призовават ЕК да предприеме решителни действия за насърчаване на проекти за обновяване на жилищните сгради и към по-мащабно стимулиране  на енергийната ефективност  от страна на Европейския съюз.
Съгласно правилника на ЕП, настоящата декларация предстои да бъде вписана в електронен регистър и в случай, че в следващите три месеца събере подкрепата на мнозинството от членовете на ЕП, ще  бъде изпратена до Съвета и на Комисията, които от своя страна ще бъдат длъжни да информират депутатите какви мерки възнамеряват да предприемат.