Ева Паунова: За по-голяма сигурност на мобилните плащания

Ева Паунова отправи писмен въпрос към Европейската комисия относно мерките за намаляване на фрагментацията на пазара за мобилни плащания. Според евродепутата от ГЕРБ/ЕНП, „Европейската комисия трябва да направи сериозни стъпки за създаването на ефикасен регулаторен модел, който да насърчи нови оперативно съвместими решения, както и да повиши сигурността на трансграничните мобилни плащания.“

Ева Паунова напомни, че обемът на плащания през мобилен телефон е сред най-динамично разрастващите разплащателни методи. Настоящата тенденция за масово разпространяване на стартфоните създава предпоставки за появата на нови иновативни услуги изискващи финансови транзакции.“Въпреки интензитета на мобилните комуникации в Европа, пазарът за мобилни плащания все още е силно фрагментиран поради липсата на установени общи оперативни и технически стандарти, които да бъдат адаптирани към конкретните обстоятелства и нуждите на клиентите,” коментира евродепутатът. В тази връзка, Ева Паунова зададе въпрос на ЕК и относно потенциалните мерки за хармонизиране на обменните такси за картови разплащания в държавите членки.

“В момента най-разпространеният метод за извършване на дистанционни мобилни плащания чрез интернет е посредством схеми за картови разплащания. За гражданите на Европейския съюз, които непрестанно пазаруват от интернет в различните държави-членки, би било огромно улеснение, ако обменните такси за картовите разплащания са уеднаквени.”  поясни Ева Паунова.