Ева Паунова посети националната библиотека в подкрепа на инициативата „MEP Library Champions“

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова се включи в инициативата на Обществени библиотеки 2020 „Евродепутати – шампиони на библиотеките”. По този повод, на 23 декемрви 2014г. Паунова посети националната библиотека „Св. Св Кирил и Методий” в София. „С удоволствие подкрепям инициативата, която цели да подобри обществения профил на библиотеките. Не трябва да ги възприемаме като част от миналото – публичните библиотеки се развиват заедно с обществата, на които служат. Тук можем да четем не само книги на хартия, но и в интернет, както и да се възползваме от други дигитални услуги”, посочи тя.

В рамките на посещението си, Ева Паунова беше запозната с дейностите на Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Българската библиотечно-информацоннa асоциация по Националната стратегия за развитие на електронното управление 2014 – 2020 г. „Електронното управление предоставя един по-лесен, бърз и евтин начин за достъп до публични услуги и политическа активност. Библиотеките могат да бъдат посредик в този процес, свързвайки граждани, администрация и правителство по един по-ефективен и иновативен начин”, подчерта Паунова. Ето защо българският евродепутат от ГЕРБ приветства програми като „Глоб@лни библиотеки – България“, в рамките на която в 960 обществени библиотеки са били снабдени с телекомуникационно оборудване сега осигуряват безплатен интернет достъп.

Ева Паунова подкрепи Националната библиотека, която активно е лидер в работата с дигитални платформи. „Св. Св. Кирил и Методий” е един чудесен пример за това как библиотеките могат да бъдат не само центрове за обществена информация и литература, но и терминали за достъп до интернет и цифрови услуги. Те ни помагат да направим връзката между традиция и новаторство, приобщавайки все повече хора към техниките и практиките на бъдещето – на високите технологии и електронното общуване”, каза Паунова. Българският евродепутат посети дигиталния център на библиотеката, изграден с европейски средства, и разгледа оригинални ръкописи от 14ти век, които се запазват в електронен вариант благодарение на тази техника.

„MEP Library Champions“ е част от програма „Обществени библиотеки 2020“ на фондация „Четмо и писмо“, която се осъществява в партньорство с Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Обществени библиотеки 2020 обединява над 66,000 библиотеки в Европа и цели сплотяването на общностите на локано и регионално ниво.