Ева Паунова: Когато ГЕРБ е в управлението, България е пример за финансова стабилност и разумна бюджетна политика

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова взе участие в дебат в пленарна зала относно прегледа на правилата за икономическо управление в ЕС, известни като пакета от шест законодателни акта и пакета от два законодателни акта, който беше представен от Европейската комисия в края на ноември. Двата законодателни пакета бяха приети през 2011 г. и 2013 г. с цел намаляване на негативното влияние на кризата и засилване на надзора върху икономическите и финансови политики на държавите членки. След приключването на дебата г-жа Паунова коментира:

„Когато ГЕРБ е в управлението България е пример за финансова стабилност и разумна бюджетна политика. За съжаление нереалистичните прогнози на предишното управление при съставянето на бюджета за тази година в комбинация с неадекватните действия по време на сътресенията в банковия сектор доведоха до излизане на дефицита извън допустимите рамки. Според действащите правила Комисията може да не констатира прекомерен дефицит, ако неговото превишаване се дължи на извънредни обстоятелства и стойността му е близо до ограничението. Надявам се при разглеждането на този въпрос да се отчете ангажимента на новото правителство към провеждането на необходимите реформи и направените стъпки към нормализация на публичните финанси.“

В своето изказване тя подчерта, че повтарянето на старите грешки със смекчаване на фискалните правила може да бъде избегнато единствено при наличието на надеждна и функционираща система, която да гарантира последователното им прилагане и да накара държавите членки да провеждат необходимите структурни реформи и ориентирана към стабилност фискална политика. Според нея новата рамка е постигнала изключително положителни резултати по отношение на намаляването на нивата на бюджетните дефицити в държавите членки и дава възможност за достатъчно гъвкавост при временно отклонение от максимално допустимата стойност от 3% в извънредни ситуации. Българският евродепутат призова за еднакво третиране на малките и големи държави членки при установяването на прекомерни дефицити и апелира към Комисията обективно да отчита политическия ангажимент на държавите членки за провеждането на реформи и постигнатите от тях резултати.