Ева Паунова и Андрей Новаков със запитване относно признаването на дипломите за средно и висше образование в ЕС

Евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и Андрей Новаков изпратиха писмено запитване към ЕК относно признаването на дипломите за средно и висше образование на територията на съюза. Въпросът на евродепутатите се отнася за плановете на Европейската Комисия за намаляване на бюрократичните процедури при признаването на дипломите за средно и висше образование на граждани на ЕС, завършили в държава-членка на ЕС. В своето запитване, Паунова и Новаков също призоваха процедурите да бъдат унифицирани чрез въвеждане на съответна максимална продължителност и пределен размер на административните такси.

 

„82% от всички завършили средно образование в публични училища в Европа декларират желание да продължат обучението си, а все по-голяма част от тях избират университети в друга страна-членка на ЕС. Към момента обаче признаването на дипломите за средно и висше образование в ЕС се регулира от 28 отделни национални законодателства, всяко от които има различен срок, изкисвания, такси и административни процедури с различна тежест“, отбелязаха българските евродепутати.

 

Със своето запитване Ева Паунова и Андрей Новаков адресират една от основните пречки за реализацията на младежите на пазара на труда в Европа – а именно, дългите и и често скъпи административни процедури за признаване на дипломи. „Понякога младежите са принудени да останат в страната, където са получили образованието си, поради невъзможност да се възползват от придобитите квалификации в собствената си страна“, коментират евродепутатите.