Ева Паунова (ГЕРБ/Групата на ЕНП) ще води EUhackathon 2014

На 2 и 3 декември 2014 г. евродепутатът от ГЕРБ Ева Паунова ще води четвъртото издание на EUhackathon 2014 на тема „По-активно гражданско участие в процеса на вземане на политически решения в ЕС“. Събитието ще се проведе в офиса на Гугъл в Брюксел.

Българският евродепутат определи събитието като чудесна възможност за дебат и обмен на идеи между политици и представители на IT сектора. Цел на тазгодишното мероприятие е да се предложат инструменти, чрез които гражданите да имат по-голяма роля в обществените консултации и в дебатите за вземане на решения на европейско и национално ниво. Друго предизвикателство пред участниците е предлагането на механизми за повече прозрачност, които да позволят събирането и анализирането на позиции, изказани в рамките на обществени консултации и дебати относно законодателството на ЕС.

Един от основните приоритети в дейността на Ева Паунова е завършването на единния цифров пазар и оптимизирането на публичната администрация чрез информационните технологии. Според нея въвеждането на електронно управление и на електронното гласуване ще повиши ефективността, прозрачността, отчетността и демократичното развитие в страни като България.

Преди две седмици евродепутатът от Групата на ЕНП попита номинирания за комисар за единния цифров пазар Андрус Ансип как Европейската комисия ще осигури подкрепа и насоки за създаването на системи за електронно гласуване в заинтересуваните страни-членки.

Темите на EUhackathon през годините засягат належащи политически въпроси и целят изграждането на връзка между между политици и програмисти. Фокус на изданието от 2011 г. беше прозрачността около широколентовия достъп до Интернет. Euhackathon 2012 г. бе на тема онлайн безопасността на децата, а през 2013 г. – насърчаването на прозрачността около мониторинга на онлайн комуникациите от страна на правителствата.

Можете да регистрирате идеята си за проект до 27 октомври 2014 г. Победителят от състезанието ще получи парична награда. Повече информация и формуляр за регистрация в EUhackathon 2014 можете да намерите на интернет адрес: http://www.2014.euhackathon.eu.