Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Шансът на Европа да просперира отново е да развием и възприемем новата технологична вълна

„Европа има уникален шанс да се върне към икономическия растеж и просперитета, ако развива иновациите и възприеме задаващата се нова технологична вълна. По тази причина Комисията Юнкер и Европейският парламент концентрират усилията си за развитието на дигиталната икономика“, заяви Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП), която беше основен говорител на конференцията, посветена на стабилността и солидарността в контекста на науката и иновациите, организирана от фондация Ханс Зайдел в представителството на германския регион Бавария в Брюксел.

„Някои от държавите-членки на ЕС са доста напред в регулирането на дигиталната икономика, но повечето изостават значително, поради което трябва да работим за хармонизиране на правилата, за да улесним търговците и потребителите в ЕС“, допълни българския евродепутат пред над 200 души. Сред участниците в конференцията имаше представители на национални и местни власти, граждански организации, както и университетски и научни центрове от почти всички държави в ЕС, както и високопоставени представители на европейските институции и трети страни.    

Фондация „Ханс Зайдел” е една от най-утвърдените и активни неправителствени организации в Европа и света, развиваща дейност в над 100 страни с над 90 проекта. Сред основните цели на създадената в Бавария през 1967г. фондация са подпомагане на демократичното и гражданско обучение, просветата и професионалната квалификация, както и подпомагане на научните изследвания и иновациите.