Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Да превърнем предизвикателствата във възможности за развитие

„Време е да започнем да превръщаме предизвикателствата във възможности за развитие!“ Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебат в Европейскя парламент на тема „Младежта и заетостта: глас за младите работници“. Събитието, което се състоя във вторник, 14 октомври, беше организирано от Европейската федерация на синдикатите за храните, селското стопанство и туризма (EFFAT) и пет други федерации на синдикатите, колективно представляващи около 30 милиона работници в цяла Европа.

В дебата участваха представители на повечето политически групи в Европейския парламент. Според Ева Паунова това ясно показва, че е ЕС съществува политически консенсус относно борбата с младежката безработица. „Преди пет години младежката безработица не беше на дневен ред. Надявам се след пет години да не се налага да дискутираме темата, а да говорим за успехите, които сме постигнали при справянето с този проблем.“ Българският евродепутат от ГЕРБ подчерта важността от това да се възползваме от уникалния момент, в който различните политически семейства имат ясно изразен общ приоритет – създаването на работни места и иконимически растеж.

Ева Паунова даде ситуацията като пример за това как проблемите могат да се превърнат във възможности. „Младежката безработица е повод за това представителите на различни партии, индустрии и образователни институции да работят заедно. По същия начин новото поколение трябва да се научи да възприема пречките като предизвикателства за нови постижения.“ Българският евродепутат подчерта, че ако такъв подход е възприет и в професионалния живот на младите хора, те ще бъдат способни да градят, да основават бизнес, да намират най-подходящата за тях позиция.

Консенсусът по темата за младежката безработица беше виден и по време на дискусията между различните евродепутати участващи в панела. Те се съгласиха, че проблемът не е на лице единствено в югоизточна Европа – Тери Райнке (Германия) и Анелийз Додс (Великобритания) дадоха за пример техните страни, където много млади работници срещат затруднения в намирането или запазването на работни места. Младежката безработица е общо-европейски феномен и не случайно в ЕС съществува стратегия за създаването и прилагането на политики, които адресират проблема. За съжаление обаче тези политики не са равномерно и ефективно приложени, поради което евродепутатите се застъпиха за по-конкретни мерки на национално и европейско ниво.