Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Активните младежи допринасят за по-устойчиви демократични процеси и реализирането на по-ефективни политики

Активните младежи допринасят за по-устойчиви демократични процеси и реализирането на по-ефективни политики„. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на Националната младежка конференция за структурен диалог, която се проведе в София в петък, 20 ноември 2015 г.

„Силно въздействие върху младежките политики на ниво ЕС има Интергрупата по младежките политики към Европейския парламент. Това е една от най-големите платформи на евродепутати, които взимат участие в процеса на взимане на решения и отваря възможност за младите хора да се включат в политическия диалог“, акцентира Паунова.

„Младежката интергрупа, на която съм председател, има силен фокус върху младежката заетост, качествено образование и младежко участие. В днешно време, обаче, тези въпроси следва да бъдат разглеждани през призмата на два особено силни фактора на успеха в 21 век – предприемачеството и дигиталните технологии“, допълни тя.

В събитието, организирано от Националния младежки форум, участие взеха още Красен Кралев, министър на младежта и спорта, проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, Андрей Новаков, евродепутат (ГЕРБ/ЕНП), както и Мануела Радева, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.