Ева Паунова: ЕП прие ново законодателство против прането на пари

„В Европа всяка година обемът на изпраните пари достига € 600 милиарда. Това е двойно повече отколкото средствата, достъпни по плана Юнкер. Това са пари, които могат да бъдат инвестирани в иновации, в бизнес, в образование, в научни изследвания“. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебат относно две законодателни предложения – за директива против прането на пари и за регламент за паричните преводи, който цели да подобри възможността за проследяване на платците и получателите на средствата и техните активи.

„Не можем да се справим с прането на пари без европейски правила в тази насока – финансовите измами са международна практика и трябва да се адресират на международно ниво“, коментира Паунова по време на дебата в пленарна зала. Тя подчерта нуждата от новата директива, която има за цел да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и финансирането на тероризма.

Българският евродепутат подкрепи създаването на централни регистри за действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица в страните-членки. Първоначалното предложение на ЕК не предвиждаше създаването на такива регистри, но те бяха включени във финалния текст по препоръка на евродепутатите. Според Ева Паунова, тази мярка ще доведе до повече прозрачност и сигурност за гражданите и бизнеса, но при нейното прилагане трябва строго да бъдат спазвани правилата за поверителността на личните данни.

Държавите членки ще имат две години да транспонират директивата срещу прането на пари в националното си законодателство. Регламентът за паричните преводи следва да бъде приложен пряко във всички страни членки 20 дни след публикацията му в Официалния вестник на ЕС.