Евродепутатът Ева Паунова: Европа има нужда от бизнеса и младите хора, за да се пребори с младежката безработица

В сряда, 24ти септември, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова присъства на представянето пан-европейската бизнес инициатива „Алианс за младежта“ в София.

„Алианс за младежта“ е обединение от над 200 компании, които са се ангажирали да работятсъвместно със законодателите и образователния сектор, за да създават младежка заетост. Целта на инициативата е да бъдат създадени над 100 000 работни места през следващите години.

„“Алианс за младежта“ е чудесен пример за това как политически решения и европейски инициативи намират отражение в частния сектор, постигайки конкретни резултати“ сподели Ева Паунова. Тя посочи, че институциите на национално и европейско ниво не могат сами да създадат работни места за младежи – това изисква колективни действия от страна на бизнеса и политиката. Но най-вече, самите млади хора трябва да бъдат не само обект, но и двигател на програми за борба с младежката безработица.

В тази връзка, Ева Паунова изтъкна важността на образованието като първа и най-важна стъпка към успешното професионално развитие на младите. “ Ако възпитаме нашите деца да взимат решения от малки, да са иновативни, да бъдат лидери, те ще станат такива и в професионалния си живот. Те ще бъдат хората, които не само търсят, но и създават работни места. Ще са желан кадър за всяка фирма, всеки бизнес.“ Българският евродепутат заяви, че ще работи за това образованието да бъде национален приоритет.

На събитието присъстваха също изпълнителните директори на Агенцията по заетостта и Българска агенция за инвестиции, както и компании членове на „Алинас за младежта“ и младежи участвали програмите на инициативата.

Кампанията „Алианс за младежта“ беше официално представена на 18 септември във Веве, Швейцария. Ева Паунова беше почетен гост и на това събитие, като взе участие в уебинар по темата за младежката безработица.