Ева Паунова: Разгръщането на Единния пазар в ЕС може да донесе икономически ползи от над 651 милиарда евро

„Фрагментността на Единния пазар в Европейския съюз е причина за значителни икономически загуби. Затова е необходимо възможно най-бързо да подобрим прилагането на съществуващото европейско и национално законодателство и да приемем нови закони, съобразени с темпа на развитие на информационните технологии и цифровата икономика.“

Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по повод резултатите от изследването „Цената на не-Европа в Единния пазар (TheCostofNon-EuropeintheSingleMarket)“, представено в сряда, 24ти септември, в заседание на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в Европейския парламент. Тя определи по-интензивната интеграция в ЕС като източник на по-голям икономически растеж и повече заетост в Съюза.

Единният пазар е едно от най-големите постижения на европейските институции, но той тепърва предстои да бъде завършен. Според представения доклад разгръщането на пълния му потенциал може да донесе икономически ползи от 651 милиарда до 1,1 трилиона евро на година. Това се равнява на от 5% до 8,63% от БВП на ЕС. „Цифрите, посочени в доклада „Цената на не-Европа в Единния пазар“ са доста смели, но постигането и на частичен успех трябва да бъде приоритет на всяка една страна-членка“, коментира Ева Паунова.

Пет са ключовите области, в които е необходимо подобрение с цел завършване на Единния пазар: свободното движение на стоки, свободното движение на услуги, цифровата икономика, обществените поръчки и потребителското право. Един от основните приоритети в работата на българския евродепутат е завършването на Единния цифров пазар. Тя посочи пропуски в законодателството относно онлайн търговията, защитата на личните данни и интелектуалната собственост като фактори, възпрепятстващи неговото правилно функциониране.

В доклада са представени три елемента, които имат нужда спешни подобрения. Това са изчисленията в облак (cloudcomputing), електронните плащания и пощенските услуги. При изчисленията в облак съществува несъответствие в правните системи на различните страните-членки, както и липса на надеждни доставчици на услугата. Проблемът с електронните плащания се състои в некоординираните практики в страните-членки и големите разходи за международни плащания, докато при пощенските услуги са необходими подобрения на международните доставки.

Докладът „Цената на не-Европа в Единния пазар“ е иницииран от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в Европейския Парламент и е подготвен от Дирекция за оценка на въздействието и Европейска добавена стойност на Генерална дирекция за парламентарни изследвания. Този доклад е продължение на изследванията, започнати от икономиста Чекини през 1989 г.