Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) участва в изслушване с еврокомисарите Биенковска и Йотингер

В сряда, 4 февруари, 2015 г. евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП взе участие в изслушване с еврокомисаря за вътрешния пазар Елжбиета Биенковска и еврокомисаря по дигиталната икономика Гюнтер Йотингер. Тема на организираната от Групата на ЕНП в ЕП дискусия бе „Перспективи за Единния пазар 2014-2019“.

Българският депутат попита еврокомисар Биенковска относно възможностите Европейската комисия да съдейства на България за ефективното въвеждане на електронно управление в страната. Е-управлението ще спести време на гражданите и ресурси на частния сектор и е един от основните приоритети на евродепутата и на българското правителството.

В отговора си полският еврокомисар посочи обмяната на добри практики като най-ефикасния метод за подобряване на онлайн услугите на публичните администрации и увеличаване на интероперативността на ниво ЕС. За пример тя посочи Португалия, където след въвеждането на е-обществени поръчки е наблюдаван сериозен ръст в спечелването на проекти от страна на МСП.

На въпроса на Ева Паунова относно създаването на по-благоприятна среда за предприемачите и МСП в България и Европа, еврокомисарят заяви, че на европейско ниво се работи в посока увеличаване на достъпа до финансиране и до нови пазари. Това са елементи от новата Стратегия за Единния пазар на ЕК, която се очаква да бъде готова между октомври и декември тази година.

Еврокомисарят по дигиталната икономика Йотингер акцентира в изказването си върху актуализацията на правилата на авторско право в ЕС и обяви, че законодателното предложение на ЕК ще бъде готово през първата половина на 2016 г. Ева Паунова е докладчик в сянка на ЕНП в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на ЕП по доклада на Юлия Реда, оценяващ прилагането на Директивата  на ЕС за авторски права от 2001 г.