Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Европейската икономика трябва да разчита на смелите идеи и иновациите

Европейската икономика има нужда от нов модел и той може да се основава само на смелите идеи и иновациите. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на конференция на тема „Ново поколение за нова Европа“, която се състоя на 3 февруари в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

Пред над 50 млади предприемачи от цяла Европа Ева Паунова говори за предизвикателствата пред европейската икономика и възможните решения. Нуждаем се от нов модел, който да ни помогне да решим проблемите със застаряващото население, огромната младежка безработица и емигрантите, които идват да устроят живата си в нашите държави, каза Паунова. Според нея, единственият изход е да се насърчават бизнеси с висока добавена стойност, ниско потребление на енергия и ресурси, и такива, които ще увеличат европейската конкурентоспособност на глобалната сцена.

Всички европейци разчитат на успеха на вашите предприемачески идеи, за да създадем работни места за образованите млади хора, да променим старите подходи и да повишим стандарта си на живот в Европа, обърна се Ева Паунова към младите хора на срещата. Според нея гражданите в голяма степен оценяват успеха на ЕС през икономическото състояние в съюза. В този смисъл, утрешният ЕС зависи от вас, каза тя.

Ние знаем, че вие имате нужда от последователна подкрепа, за да реализирате проектите си, каза още Ева Паунова. Затова чрез финансови инструменти на обща стойност от 815 милиона евро, ЕС подпомага развитието на новосъздадени предприятия и малък бизнес чрез бизнес инкубатори, инвеститорски форуми, различни програми и партньорства.

ЕНП вярва, за разлика от новата лява вълна, че подкрепата за млади, умни и смели хора е по-важна за ЕС от залъгването със социални разходи, заяви на срещата младата евродепутатка. В панелната дискусия участие взеха Даниел Креспо, Генерален Директор на ГД Предприятия и Промишленост и Анри Малос, председател на ЕИСК. Над 50 млади предприемачи представиха своите фирми и проекти, и обсъдиха начини за подобряване на бизнес климата в Европа.

Подпомагането на предприемачеството в Европа заедно със завършването на Единния цифров пазар в ЕС и осигуряването на качествен достъп до образование е сред основните приоритети на българският евродепутат.