Златка Димитрова

Златка Димитрова е завършила публична администрация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След това става учител по английски език по програма „Заедно в час“. Златка Димитрова съветва на временна заетост Ева Майдел по темите образование и младежки политики, и съдейства с ангажиментите й като член на борда на Образование България 2030 – мрежа от над

Златка Димитрова е завършила публична администрация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След това става учител по английски език по програма „Заедно в час“. Златка Димитрова съветва на временна заетост Ева Майдел по темите образование и младежки политики, и съдейства с ангажиментите й като член на борда на Образование България 2030 – мрежа от над 40 организации, обединени от обща и дългосрочна визия за образованието в България до 2030 г. Обича дългите разходки в планината и контактите с хора, работещи за социално значима кауза.

Сферa на дейност:

Образование