Славина Анчева

Славина Анчева е завършила политология и икономика в Университета Стетсън в Съединените Щати с пълно отличие. По време на следването си участва в научни проекти на европейска тематика. Славина е част от екипа на Ева Майдел от 2018 г., като преди това придоби практически знания и умения като стажант в различни международни организации като Европейския

Славина Анчева е завършила политология и икономика в Университета Стетсън в Съединените Щати с пълно отличие. По време на следването си участва в научни проекти на европейска тематика. Славина е част от екипа на Ева Майдел от 2018 г., като преди това придоби практически знания и умения като стажант в различни международни организации като Европейския парламент, Постоянното представителство на Република България към ООН и мозъчен тръст във Вашингтон (САЩ). В свободното си време обича да се занимава с доброволни каузи, да играе волейбол, да чете и да пътува.

Сфери на дейност:

  • Изкуствен интелект и нови технологии
  • Цифрови услуги и онлайн платформи
  • Обща дигитална политика
  • Устойчиво развитие
  • Делегация за връзки със САЩ
  • Комуникации